De Stille Omgang
Gezelschap voor Rotterdam en omstreken
 
     
  Wat is de Stille Omgang?  

 

 

In de late Middeleeuwen herdenkt men deze gebeurtenis door op een nacht rond 15 maart de processie van destijds na te lopen. Pelgrims komen van heide en verre, uit devotie en om boete te doen. Het is een tocht van hoop, immers de grondslag is de gedachte dat de genade van God sterker is dan welke natuurwet dan ook.

Geschiedenis van de Stille Omgang
 

In 1578 maakte het gemeentebestuur van Amsterdam een einde aan deze processie omdat de katholieken hun geloof niet meer in het openbaar mochten belijden. De Heilige Stede, de kapel die oorspronkelijk gebouwd werd op de plaats van het Mirakel, werd gesloten. De Rooms Katholieke gemeenschap van Amsterdam, waaronder tal van machtige kooplieden, praktiseerde zijn geloof in schuilkerken. De Heilige Stede, hoewel protestantse kerk geworden, bleef de plaats waar speciale gebeden en rituelen uitgevoerd worden. De openbare mirakelprocessie verdween en er groeide een heimelijke processie rond de kapel. Een stille processie zonder versierselen: de Stille Omgang.
 
De Stille Omgang als tocht ter herdenking van het Mirakel is altijd gebleven. Het is een tocht van hoop en eerbied. In tijden van oorlog zijn mensen naar Amsterdam getogen om deze tocht te lopen, ze putten er kracht uit.
 
De Stille Omgang heeft in de loop der tijd een ontwikkeling doorgemaakt. In 1880 werd het 'Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam' opgericht. Dit stelde zich als doel deelname aan de Stille Omgang te bevorderen en organisatorisch mogelijk te maken. Tal van logistieke perikelen die de komst van zovelen naar Amsterdam met zich meebrengt moesten (en moeten!) opgelost worden. Langzamerhand ontstaan naar het oorspronkelijke model zustergezelschappen in andere steden die allen tot doel hebben: met gelijkgestemden, gelovigen en pelgrims de tocht naar Amsterdam maken en daar in de nacht de Stille Omgang lopen.
 
Er zijn groepen die te voet naar Amsterdam gaan. De meesten echter, gaan met een bus vanuit (de buurt van) hun woonplaats naar de hoofdstad. Voorafgaand aan deze busreis, of in Amsterdam gaat men naar de mis waarna de tocht gelopen wordt. Na afloop reist men weer per bus naar de plaats van herkomst.

 

 

 
  e-mail: info@destilleomgang.nl ~ telefoon: 06-50894495